Start

Fira världspoliodagen 24 oktober – klicka här

 

Välkommen till Rotary Hjälper

Rotary Hjälper är en insamlingsstiftelse med 90-konto. Hela vår verksamhet granskas och kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll.

Rotary Hjälper arbetar för stöd till behövande inom områdena:

treicons

Vilket innebär insatsområden som:

Freds- och konfliktlösningar * Förebyggande och behandling av sjukdomar * Vatten och sanitet * Mödra- och barnavård * Grundläggande utbildning samt läs- och skrivkunnighet * Ekonomisk utveckling och samhällsutveckling * Människor som befinner sig på flykt.

Allt i enighet med Rotarys motto: ”Service above self”

Den 24 oktober firar Rotary över hela världen World Polio Day!

Samtidigt firar vi hela hösten att The Rotary Foundation fyller 100 år!

Och vet du att den 24 oktober också är FN-dagen. Rotary samverkar ju nära med FN och dess organ, t ex Unicef, WHO och UNHCR. Dessutom finansierar Rotary sex fredsforskningsinstitut i världen.

FacebookPå Rotary Hjälpers Facebook-sida finns all hjälp du och klubben behöver för Världspoliodagen.

Om du och klubben samlar in ett belopp, säg 100 kr så dubblar Bill och Melinda Gates Stiftelse beloppet, och vips finns det 300 kr för bekämpningen av polio. Se den korta filmen här:


Det finns ytterligare en film som speglar arbetet med att utrota polio

Använd gärna Rotary Hjälpers 90-konton för enkel redovisning av insamlade medel. Vårt Swish kan användas av gåvogivare som saknar kontanter att lägga I bössorna.

 

GE GÅVA!

För att underlätta när du vill ge din gåva har Rotary Hjälper både Swish och 90-konto.

Rotary Hjälpers Swish-konto är:
1235935101

Rotary Hjälpers 90-konton är:
Bankgiro 900-2973 eller
PlusGiro 900 297-3

Läs mer