Kontakt & styrelse


Kontaktuppgifter till Insamlingsstiftelsen Rotary Hjälper

 

Styrelsen består av:

Per Dahlqvist, ordförande och ekonomiansvarig
Telefon: 070-585 39 29 E-post: per@dahlqvist.cc

Suzan Stenberg, sekreterare, E-post: suzanak@live.se

Anna Karin Hammarstrand, marknadsansvarig externa kontakter
Telefon: 070-517 73 04 E-post: annakarin@foretagsbostader.se

Barbro Sonesson, informationsansvarig internt Rotary

Staffan Björklund, ledamot

Bidragsansökningar

De medel som ges till Rotary Hjälper går till det ändamål som givaren angett vid sin inbetalning. Om inget ändamål finns angivet, går insamlade medel f n till PolioPlus. Rotary Hjälpers styrelse disponerar således inga medel som kan ges till andra ändamål. Det är därför meningslöst att ansöka om bidrag från Rotary Hjälper.

Rotary Hjälper skickar alla medel till TRF. De ändamål som stiftelsen stödjer är alla kopplade till TRF, och det är bland dessa givaren kan välja:

  • Årliga programfonden
  • PolioPlus-fonden
  • Permanenta fonden
  • Rotarys fredscenter
  • Godkända Foundation bidrag

 

För mer information om de olika fonderna, se Rotary Foundation. För att kunna skänka till Godkända Foundation bidrag måste man veta bidragsnumret eller projektets specifika namn, och detta ska anges på inbetalningstalongen.