Om oss

Vad är Rotary Hjälper?

Rotary Hjälper är en svensk insamlingsstiftelse som har ett 90-konto. Vi granskas årligen av Svensk Insamlingskontroll och är därmed kvalitets-säkrad. Stiftelsen leds av en ideellt arbetade styrelse av representanter för de grundande Rotary-distrikten. Vi strävar hela tiden mot att minska våra omkostnader som f n uppgår till 10% av insamlade medel, vilket är en jämförelsevis mycket bra siffra. (se Svensk insamlingskontrolls Nyckeltalsstatistik)

Varför behövs Rotary Hjälper?
Enligt vårt senaste inriktningsbeslut är vår uppgift hjälpa klubbar att förenkla och effektivisera sina stora och små insamlingsprojekt och samtidigt vara en snabb-utrycknings-styrka för Rotary i Sverige. Vi ska snabbt kunna reagera på hjälpbehov vid katastrofer eller humanitära kriser. Genom att Rotary Hjälper har ett 90-konto är det lätt och tryggt för allmänheten att bidra.

För klubbar som önskar engagera sig i internationell hjälpverksamhet erbjuder vi samarbete med välrenommerade aktörer – först och främst The Rotary Foundation (TRF) men även andra hjälporganisationer som står Rotary nära t ex UNHCR, Shelterbox och Star for Life (som vi just nu förhandlar med om samarbete). Allt för att insamlingsändamålet skall vara tydligt och lätt att berätta om.

Om givaren anger inom vilket område pengarna ska gå till, redovisar Rotary Hjälper detta till mottagaren. Om inget område finns angivet går pengarna till den Årliga Fonden hos The Rotary Foundation.

Om bidragsgivaren är rotarian, en Rotaryklubb eller ett distrikt, och om man angett sitt medlems-, klubb- eller distriktsnummer, så redovisar Rotary Hjälper detta till TRF, varmed givaren får tillgodoräkna sig PHF-poäng (Paul Harris Fellow).


Till vilka ändamål skickar Rotary Hjälper insamlade medel?
Rotary Hjälper redovisar 4-5 gånger per år sitt netto till The Rotary Foundation (TRF), och dess insatsområden:

  • Freds- och konfliktlösningar
  • Förebyggande och behandling av sjukdomar
  • Vatten och sanitet
  • Mödra- och barnavård
  • Grundläggande utbildning samt läs- och skrivkunnighet
  • Ekonomisk utveckling och samhällsutveckling

Det kanske mest kända insatserna handlar om utrotningen av polio i världen, där TRF samverkar med bl.a. WHO (World Health Organization) och Unicef.
Om givaren anger inom vilket område pengarna ska gå till, redovisar Rotary Hjälper detta till TRF. Om inget område finns angivet skickar Rotary Hjälper pengarna till den allmänna programfonden hos TRF.

Stiftelsen Rotary Hjälper leds av en ideell styrelse, bestående av rotarianer, som inte tar ut några arvoden.

I styrelsen sitter:

Namn Funktion Distrikt
Per Dahlqvist Ordförande 2320
Barbro Sonesson Vice ordförande 2340
Kristofer Erlandsson Ledamot 2350
Mikael Sundman Ledamot 2330
Anna Karin Hammarstrand Ledamot 2360
Christian Hertz Ledamot 2400