Start

Välkommen till Rotary Hjälper

Rotary Hjälper är en insamlingsstiftelse med 90-konto. Hela vår verksamhet granskas och kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll.

Rotary Hjälper arbetar för stöd till behövande inom områdena:

treicons

Vilket innebär insatsområden som:

Freds- och konfliktlösningar * Förebyggande och behandling av sjukdomar * Vatten och sanitet * Mödra- och barnavård * Grundläggande utbildning samt läs- och skrivkunnighet * Ekonomisk utveckling och samhällsutveckling * Människor som befinner sig på flykt.

Allt i enighet med Rotarys motto: ”Service above self”

Utrota Polio

Rotary Hjälper stödjer även utrotningen av polio. Och tack vare Rotarys fantastiska insats har snart sjukdomen utrotats helt. 1988 fanns polio i 125 länder, idag finns endast fall av polio kvar i två länder i hela världen; Afghanistan och Pakistan.

 

GE GÅVA!

För att underlätta när du vill ge din gåva har Rotary Hjälper både Swish och 90-konto.

Rotary Hjälpers Swish-konto är:
1235935101

Rotary Hjälpers 90-konton är:
Bankgiro 900-2973 eller
PlusGiro 900 297-3

Läs mer